Η εταιρεία μας εφαρμόζει και έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001 και 22000  που αφορά εξειδικευμένες μονάδες με υψηλά standards στην αποθήκευση, διατήρηση και διακίνηση τροφίμων και ευπαθών προϊόντων.

pdf pdf pdf